De gebruikte tape (CureTape) komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de
menselijke huid. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape
ten opzichte van de elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort 'liftende
werking' heeft op de opperhuid. Er ontstaat zo meer ruimte in het gebied van de
subcutis, waar allerlei receptoren, bloed- en lymfevaatjes liggen. Door nu gebruik te
maken van verschillende tape technieken, kunnen diverse effecten bereikt worden.

Na weefseltrauma reageert het weefsel met een ontstekingsreactie. Er ontstaat een
lokale zwelling welke een drukverhoging geeft op het omringende weefsel. Door deze
drukverhoging wordt de bloedcirculatie verstoord en de lymfeafvoer belemmerd,
waardoor de druk op de pijnreceptoren toeneemt.

De liftende werking van de tape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor
de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op de
pijnreceptoren neemt af, de ervaren pijn vermindert onmiddellijk. Automatisch maakt
dat een meer fysiologisch bewegingspatroon mogelijk.

Conventionele sporttape heeft als doel de bewegings-mogelijkheden te beperken. Bij
het aanleggen van sporttape ontstaat een aanzienlijke drukverhoging, waardoor de
bloedcirculatie en de lymfeafvoer beperkt worden. Dit heeft een vertragende werking
op het herstel. Langdurige partiële of totale immobilisering van spieren of gewrichten
veroorzaakt bovendien contracturen, waardoor behandeling nodig is om te
revalideren van het herstel.

De tijdsduur van immobilisering moet daarom zo kort mogelijk gehouden worden.
Nog beter is het, als immobilisering voorkomen kan worden.
In het Medical Taping Concept maakt de elasticiteit van de gebruikte tape het
mogelijk dat weefsels worden ondersteund in hun functie, terwijl de
bewegingsvrijheid behouden blijft. De nadelen van conventioneel immobiliseren
worden zo voorkomen.
Het fysiologisch bewegen wordt ondersteund, waardoor het lichaamseigen
herstelproces wordt geactiveerd. Anders gezegd, de tape ondersteunt precies dat,
wat het lichaam onder optimale omstandigheden zelf zou doen.

De liftende werking die de tape op de huid heeft, zorgt ervoor dat de subcutane
bloedcirculatie verbeterd en de lymfe afvoer wordt bevorderd. De initiële
lymfevaatjes kunnen zich door de drukverlaging meer openen. Dit komt exact
overeen met de doelstelling van de manuele lymfdrainage.

Aangezien de effecten van de tape congruent zijn met de doelstelling van de
manuele lymfdrainage, vormt de tape een uitstekende aanvulling en ondersteuning
bij de behandeling van lymfoedeem.

De antiallergische, ventilerende en huidvriendelijke eigenschappen van de benodigde
tape zorgen ervoor dat de tape langere tijd achter elkaar gedragen kan worden. Er is
zo een 24-uur per dag behandeling mogelijk, waardoor het herstel na weefseltrauma
veel sneller kan verlopen.

Samenvattend kunnen de effecten als volgt ingedeeld worden:
1. spierfunctie verbeteren door tonusregulatie
2. belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer opheffen
3. pijndemping
4. ondersteunen gewrichtsfunctie, door:
• stimuleren van proprioceptie
• correcties van de bewegingsrichting
• vergroten van de stabiliteit
5. neuro-reflectoire beïnvloeding

Het toepassingengebied mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures,
reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen),
houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis-
of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn,
behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch tapen.

Eind 1998 heeft FysioTape BV zich sterk gemaakt om één van de grondleggers van
de Japanse tapemethode naar Europa te halen om trainingen te geven aan
Nederlandse en Duitse fysiotherapeuten. Vanaf 1999 groeide het aantal artsen en
fysiotherapeuten, die zich deze tapemethode eigen hadden gemaakt, zeer snel. Het
gevolg hiervan was dat er steeds meer mogelijkheden werden ontdekt. Nieuwe
technieken en aanvullingen volgden elkaar in snel tempo op. Zo ontstonden er dus
nieuwe behandelingsmethode, zoals "Medical Taping", "Lymf Taping", "Meridiaan
Taping" en "Cross Taping". Al deze methoden zijn vervolgens samengebracht in het
Medical Taping Concept.

Het Medical Taping Concept is daarmee een revolutionaire behandelmethode die
fundamenteel verschilt van conventionele behandelmethodieken.

Mijn ervaring met spierblessures is dat het herstel bij gebruik van Fysiotape t.o.v.
normale behandeling de hersteltijd meestal met 50% teruggebracht kan worden.
Voor voorbeelden zie www.tapingbase.nl

Copyright by Jan Strijker - Alle rechten voorbehouden - Designed by BC Webdesign