Runningtherapie

Runningtherapie is een manier van hardlopen waarbij wordt geleerd om met stress
om te gaan en te reduceren.
Ik heb vanaf 1998 tot 2004 gewerkt bij/voor StressCo. Dit was een coaching en
begeleidingsbedrijf voor mensen met burn-out en andere psychische klachten. Hierbij
werdt gewerkt via een multidisciplinair programma. De runningtherapie was mijn
afdeling.
Vanaf die tijd train ik regelmatig mensen met diverse psychische klachten.
Waaronder mensen met autistische problemen. Vaak worden zij doorverwezen door
psychiaters e.d.
Ik train regelmatig groepen op therapiebasis voor InnEarth zie www.Innearth.nl

Op de pagina Stress/Runningtherapie staat de theorie waaruit blijkt hoe het werkt.

Copyright by Jan Strijker - Alle rechten voorbehouden - Designed by BC Webdesign